Nhằm đáp ứng nhu cầu xây nhà, cải tạo lại nhà ở toàn quốc, chúng tôi muốn mời các nhà thầu ở các tỉnh thành tham gia để nhận các mối sửa chữa tại nơi mà nhà thầu đang sinh sống, giúp người cần sửa nhà tìm được nhà thầu uy tín, giúp nhà thầu có được việc xây dựng sửa chữa, không phải mất công tìm kiếm

Hotline: 0868 685 668

Địa điểm: Khu vực tây nguyên

Đơn vị Khu vực
Đang cập nhật